domingo, 16 de noviembre de 2014

PARTICIPACIÓ AL PROJECTE PEGASO

El curs passat vam engegar la nostra participació al projecte PEGASO. Tan positiva va ser l’experiència que, aquest any... HI TORNEM!

PEGASO vol dir Personalised Guidance Services for Optimising lifestyle in teenagers through awareness, motivation and engagement. És un projecte europeu, que sota el recolçament del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (a través de L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i l’Agència de Salut Pública de Catalunya), pretén desenvolupar un sistema tecnològic que miri de millorar els hàbits i actituds que poden prevenir el sobrepès i l’obesitat en la població jove, de manera que ells mateixos puguin assumir un rol actiu i coresponsable.

Conèixer què cal fer per tenir una vida saludable no sembla que sigui suficient per motivar un canvi d’hàbits, però l’ús de metodologies innovadores i d’altres estratègies poden ajudar molt a aconseguir-ho. Així doncs, PEGASO dissenyarà quines eines tecnològiques poden ajudar als joves a adquirir hàbits de vida saludables.

L’institut Ramon de la Torre participa en el projecte amb l’alumnat de 3r d’ESO.

Els nostres alumnes, juntament amb d’altres alumnes de la Unió Europea, debaten i opinen en els diferents grups de conversa, analitzant les preferències i percepcions dels joves catalans davant de la possibilitat d’emprar certs dispositius electrònics i jocs digitals i la seva incidència en l’adquisició d’hàbits saludables.

A més a més, aquest curs hi ha una novetat!

Un grup de noies de 3r d’ESO han valorat durant una setmana l’ús d’alguns dels dispositius inventats pel mateix projecte. Les seves aportacions personals al voltant de l’experiència viscuda amb els dispositius, motivacions personals, funcionalitat, dubtes, aspectes de millora, etc, seran de gran ajut per la fase de valoració final del projecte i avançar mica en mica cap a l’última fase: el pilotatge.


És per això que, de moment, l’activitat PEGASO s’atura, tot i així,


REMENBER:

Regular physical activity in adolescents promotes health, fitness and well-being.

Healthy foods help your growth and food function of your body engine.FIT FOR FUTURE !


No hay comentarios:

Publicar un comentario