domingo, 7 de enero de 2018

TEENAGE SUICIDE

L'alumnat de 3r d'ESO C ha buscat información sobre el suïcidi entre els adolescents i n'han presentat exposicions orals en llengua anglesa. Per a la realització d'aquesta tasca, els alumnes s'han organitzat en petits grups de 4-5 persones. El resultat ha estat el següent:

Professora: Olga Seco
Alumnat: 3r ESO C

👇 
No hay comentarios:

Publicar un comentario